Λειτουργούμε από το 1987 ενεργά και αποτελεσματικά, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.  
 
Είμαστε έμπειροι, σοβαροί και άριστα οργανωμένοι. Αποτελούμε μία "κλειστή ομάδα" με απαγγελματίες συνεργάτες, εκπαιδευμένους στις έρευνες, στις παρακολουθήσεις καθώς και στο χειρισμό του σύγχρονου spy εξοπλισμού μας.
 
Όλες οι έρευνες μας είναι μυστικές και εμπιστευτικές. Σε κάθε στάδιο των εργασιών μας, ενημερώνουμε τον πελάτη μας σε τακτική βάση, για την πρόοδο της υπόθεσής του.
 
Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα και η απόκρυσή μας είναι άμεση, από όπου κι αν κληθούμε, με ένα σας τηλεφώνημα. 
 
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
 
Όλες οι έρευνές μας είναι μυστικές και εμπιστευτικές, με μόνο στόχο την απόλυτη εξυπηρέτηση και την προστασία του πελάτη μας.
 
Αξιοποιούμε τις εξαιρετικά αξιόπιστες και χρήσιμες πηγές πληροφοριών μας, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και αξιόπιστων αποδείξεων, σε κάθε μας έρευνα.
 
Ένα μεγάλο μέρος των πελατών μας, έρχονται σε εμάς συστημένοι από παλιούς μας πελάτες και αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση για το γραφείο μας.